ސުވަރުގެއަށް އެދުންވެރުވާ މީހުން

  މި ދަރުސަކީ ސުވަރުގެ އަށް މީސްތަކުން ޝައުޤު ވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ އަލީގައި ޝެއިޚް ބިލާލު އައްސަދު ، އިނގިރޭސިބަހުން ދެއްވާފައިވާ ދަރުސެކެވެ. މި ދަރުސަކީ ވަރަށް ތަފާތު ވަރަށް ޝައުޤުވެރި އަދި އަޑު އަހާލުން ވަރަށް މުހިއްމު ދަރުސެކެވެ.